Missie en boodschap

13 februari 2014

Portefeuille: Jeugdzorg, Zorg en Welzijn, Maatschappelijke, Organisaties, Media, Vergunningen

Peter van Dijk is lid van het PvdA Partijbestuur

Woonplaats:
Heerlen

Wat doe ik?
Ik ben Gedeputeerde voor de Provincie Limburg namens onze partij. Mijn portefeuille behelst Jeugdzorg, Zorg en Welzijn, Maatschappelijke Organisaties, Vergunningen en Media. Daarnaast ben ik nog een dag in de week werkzaam als huisarts in Brunssum. Verder ben ik lid van het landelijke bestuur van de Partij van de Arbeid.

Waarom ben ik actief in de politiek?
Voor mij zijn ‘anderen helpen’ en ‘samen doen’ heel belangrijk in het leven. Dat probeer ik te doen vanuit een open houding, zonder vooroordelen. Zo werk ik dagelijks als huisarts, zo werk ik in de politiek. De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin deze waarden centraal staan. Waar we eerlijk delen. Waar voldoende kansen zijn voor iedereen die wil en er hulp is voor degene die (even) niet kan. Hier probeer ik vanuit mijn functie van gedeputeerde aan bij te dragen.

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Voor mij zijn ‘anderen helpen’ en ‘samen doen’ heel belangrijk in het leven. Dat probeer ik te doen vanuit een open houding, zonder vooroordelen. Zo werk ik dagelijks als huisarts, zo werk ik in de politiek. De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin deze waarden centraal staan. Waar we eerlijk delen. Waar voldoende kansen zijn voor iedereen die wil en er hulp is voor degene die (even) niet kan.

Lees meer over Peter
Missie en kernboodschap

@phvandijk op twitter:

PvdA Limburg PvdA Limburg
vDM