Provincie steunt Kinjer OLS

26 juni 2014

Het Kinjer OLS, dat vandaag plaatsvindt in Papenhoven-Grevenbicht, krijgt een subsidie van € 10.000,- van de Provincie Limburg. Dat hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten.

De geldelijke bijdrage is met name bestemd om het busvervoer van de deelnemende schoolklassen uit heel Limburg te bekostigen. Er doen dit jaar honderden schoolkinderen van 26 verschillende basisscholen mee aan het Kinjer OLS, dat reeds jaren altijd voorafgaand aan het traditionele Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in het eerste weekeinde van juli plaatsvindt.

“Het Kinjer OLS is een vaste waarde geworden van het Oud Limburgs Schuttersfeest en staat garant voor een geweldig kinderfeest”, zegt gedeputeerde Peter van Dijk, die het schutterswezen in zijn portefeuille heeft. Het Kinjer OLS is in het leven geroepen om kinderen kennis te laten maken met deze Limburgse volkscultuur. Net als tijdens het reguliere OLS is er een heuse optocht met zelfgemaakte uniformen en muziekinstrumenten en vaandels, die gejureerd worden, evenals schietwedstrijden met windbuksen.

Bron: Provincie Limburg

Provincie Limburg maakt werk van ‘De gezonde basisschool van de toekomst’

23 juni 2014

Op vrijdag 20 j.l. hebben Provinciale Staten positief besloten t.a.v. de 2e tranche structuurversterkende projecten. Tot deze 2e tranche – waarin o.a. een verdieping wordt gegeven aan het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in Limburg – behoort ook een project met de naam ‘De gezonde basisschool voor de toekomst’.

Dit is een mooi project, wat is opgezet door onderwijsstichting MOVARE in Parkstad, i.s.m. met onder andere de Universiteit Maastricht, de GGD Zuid-Limburg en de Provincie Limburg. Het project beoogt jongeren op basisscholen, door middel van minstens 10 extra lesuren per week, meer te laten bewegen, gezonder te laten eten en gezondere gewoontes aan te leren.

De Provincie Limburg draagt ook financieel bij aan dit project, omdat wij goed onderwijs en een goede gezondheid van belang achten en omdat we sociaal economische verschillen willen verkleinen. Met name in Parkstad – de regio waar dit project van start gaat – is het onderscheid met de rest van Nederland nog te groot. De verwachting is dat dit project een forse bijdrage zal leveren aan een gezondere en hoger opgeleide beroepsbevolking. Tevens leidt het op de langere termijn wellicht ook tot lagere zorgkosten en optimale talentontwikkeling.

Talentontwikkeling en het stimuleren van een goede gezondheid van jongeren staan nadrukkelijk vermeld in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Met dit project zal de Provincie Limburg nadrukkelijk uitvoering gaan geven aan deze thema’s.

Peter van Dijk

Schutterijen in portefeuille gedeputeerde Peter van Dijk

19 juni 2014

Limburgs PvdA-gedeputeerde Peter van Dijk krijgt schutterswezen in zijn portefeuille. Dat is door Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van de benoeming van Ger Koopmans begin juni tot gedeputeerde.

Koopmans is president van het Oud Limburgss Schuttersfederatie. Om belangenverstrengeling te voorkomen worden de provinciale taakonderdelen op het gebied van schutterswezen van de portefeuille van Koopmans afgescheiden en bij de portefeuille van Van Dijk  gevoegd. Met uitzondering van het Limburgs Schutterij Museum. Dit museum staat onder leiding van een onafhankelijk bestuur en blijft onderdeel uit maken van de portefeuille van Koopmans.

Dat betekent dat Van Dijk alle kwesties rond schutterijen voortaan zal beoordelen. Van Dijk zal eveneens bij gelegenheid de provincie representeren bij schuttersevenementen zoals het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) dit jaar in Papenhoven-Grevenbicht. Gedeputeerde Van Dijk is niet helemaal onbekend met het schutterswezen. Hij heeft het OLS reeds meerdere keren bezocht en heeft al eens met een schuttersbuks geschoten.

Bron: Provincie Limburg

Provincie biedt jongeren kamers met kansen

6 juni 2014

De Provincie Limburg steunt het initiatief ‘kamers met kansen’ waarin jongeren uit de jeugdzorg ook na hun achttiende hulp wordt geboden.

Limburgs Gedeputeerde Peter van Dijk van Welzijn en Zorg vindt het belangrijk om jongeren te blijven ondersteunen als zij bij meerderjarigheid uit de Jeugdzorg gaan maar nog niet op eigen nemen kunnen staan.

,,Met onze bijdrage wordt steun aan de jongeren betaald, bijvoorbeeld bij het zoeken naar onderwijs, werk, sociale contacten of hoe om gaan met geld. Het kan net dat zetje in de rug zijn om vaardigheden  goed te kunnen ontwikkelen. Elders in Nederland zijn goede ervaringen opgedaan met deze vorm van hulp,” zegt Van Dijk.

Het gaat om een bedrag van € 350.000,- dat de Provincie aan dit project gaat besteden. Om het project in goede banen te geleiden is een subsidieregeling in het leven geroepen waarvan maximaal honderd jeugdigen kunnen profiteren. Begeleiders in de jeugd- en welzijnsinstellingen zullen jongeren, die hiervoor in aanmerking komen, selecteren.

De gedeputeerde hoopt dat ook andere partijen de beurs trekken. ,,Ik draag de helft van de kosten bij en ik daag partners uit de andere helft voor hun rekening te nemen. Dit is een opstart. Het moet beleid worden om deze jongeren te blijven steunen.”

Bron: Provincie Limburg

Kiezers bedankt!

5 maart 2011

Op vrijdag 4 maart j.l. heeft het hoofdstembureau in Maastricht de uitslag vastgesteld van de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. En daaruit blijkt dat ik met 3734 voorkeursstemmen opnieuw ben verkozen tot Statenlid!

Een prachtig resultaat, waar ik héél trots op ben. En een geweldige stimulans om er de komende vier jaar weer met alle energie tegenaan te gaan voor Limburg en de Limburgers. Voor een provincie met open grenzen, waar het goed werken en wonen is. Voor een samenleving waarin we allemaal meedoen, waar we eerlijk delen en waar iedereen zich thuis voelt.

Daarom aan alle PvdA-kiezers en bovenal aan ieder die op mij heeft gestemd: BEDANKT!

Peter wint Sportdebat 2011

1 maart 2011

Dinsdag 22 februari vond in de statenzaal van het gouvernement in Maastricht het sportdebat plaats. Ik werd tot mijn genoegen door het publiek uitgeroepen tot beste debater van de avond. Van de gebeurtenis is een mooi overzicht gemaakt in de vorm van een online magazine.

Lees het Ezine Partij voor de Sport Limburg >>>

Steun Partij van de Arbeid voor acties tegen forse korting jeugdzorg

27 februari 2011

Tijdens ons werkbezoek met Job Cohen waren we deze week onder meer te gast bij het Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) van Xonar aan de Heerlerbaan in Heerlen. Zo’n drie kwartier gesproken met ouders van jonge kinderen met autistische gedragsproblemen. Kinderen die voor hun ontwikkeling de begeleiding, de aandacht, de structuur nodig hebben die hen daar geboden wordt. Ouders gaven aan hoe goed het hun deed te zien dat hun kind daar eindelijk op zijn plaats was in die kleine groep met betrokken leidsters.

Zeer groot is daarentegen de zorg die bij hen en bij het personeel leeft nu duidelijk is geworden welke grote bezuinigingen de jeugdzorg dreigen te treffen.

Het provinciale budget voor jeugdzorg bedroeg een paar jaar terug nog ongeveer 75 miljoen Euro. Daarvan is de afgelopen jaren al 10 procent bezuinigd. Het nieuwe rechtse kabinet heeft besloten om in 2011 landelijk nog eens 300 miljoen Euro te gaan korten (voor Limburg betekend dat ongeveer 17 miljoen) in 2012 daar bovenop nog eens extra te bezuinigen tot een bedrag dat voor Limburg neerkomt op zo’n 12 miljoen Euro. Daarmee zou voor onze provincie in enkele jaren ongeveer 40 procent wegvallen van het budget dat in 2010 nog beschikbaar was. Terwijl de provincie nu nèt, onder aanvoering van onze PvdA-gedeputeerde Odile Wolfs, de jeugdzorg enigszins op orde heeft gebracht en de wachtlijsten zijn weggewerkt  dreigt een kaalslag met grote effecten voor de kinderen en hun ouders.

Enkele dagen eerder was tot overmaat van ramp de Tweede Kamer ook nog akkoord gegaan met een bezuiniging van 300 miljoen Euro op het speciaal onderwijs.

De meest kwetsbare groepen in onze samenleving worden daarmee de dupe van oneerlijk en onrechtvaardig rechts bezuinigingsbeleid!

In de provincie –maar uiteraard ook in de Tweede Kamer– zullen we als Partij van de Arbeid ook de komende tijd blijven knokken voor een goede Limburgse Jeugdzorg en voor een beleid dat niet ten koste gaat van de kinderen die die zorg zo hard nodig hebben!

Job en Kim in Limburg

22 februari 2011

Op vrijdag 18 februari j.l. hebben partijleider Job Cohen en kandidaat-lid voor de Eerste Kamer Kim Putters –hij staat op de tweede plaats van de lijst– een bezoek gebracht aan Limburg.

Na een bezoek aan de Sittardse wijk Sanderbout werd in Heerlen de wijk Vrieheide aangedaan. Ook hier een bezoek in het teken van de moeizame strijd tegen verloedering en achteruitgang in het niveau van voorzieningen en leefbaarheid. Vanuit buurtcentrum ’t Heitje werd onder leiding van ondersteuningsfunctionaris Ans Franssen en Jo Braeken, de voorzitter van de buurtorganisatie een rondgang door de wijk gemaakt. Met eigen ogen kon worden aanschouwd wat de terugloop van de bevolking in Parkstad, in samenhang met de teloorgang van de voorzieningen met een wijk kan doen. “Herstructuring”, de bestuurlijke term die staat voor slopen van oude huizen, zorgen voor kwalitatief goede nieuwbouw en herstel van de basale voorzieningen in de wijk wordt hier bemoeilijkt doordat in grote delen van de wijk de huizen in particulier bezit zijn. Met de slechte woningmarkt van dit moment is het dan moeilijk om dat proces van vernieuwing en versterking van de leefbaarheid in gang te zetten.

Toch wil de Partij van de Arbeid hier de schouders onder zetten. Onder de vorige (PvdA-) minister Eberhard van der Laan werd al een begin gemaakt met extra aandacht (en geld!) voor wijken als Vrieheide. Onder zijn bewind kwam de ‘krimp’ ook op de politieke agenda. Job Cohen zegde toe hiermee door te willen gaan. Hij adopteert van nu af de wijk Vrieheide om vanuit ‘Den Haag’, samen met de Gemeente en de Provincie te proberen met extra geld en andere middelen de herstructurering in Parkstad Limburg vorm te geven.

Op hetzelfde moment dat in het Parkstad Limburg Theater de Commissie Deetman het zoveelste bestuurlijke rapport over de krimp presenteerde trok de Partij de van de Arbeid daadwerkelijk een wijk in waar het in dit geval om draait. Om te praten met de mensen, hen een hart onder riem te steken en met hun eigen suggesties te zoeken naar oplossingen om ook een wijk als Vrieheide weer zijn eigen karakteristiek en leefbaarheid terug te geven.

Actie “Culturele Lente”

19 februari 2011

Op zaterdag 12 februari j.l. hebben we met flyers en zakjes klaprozenzaad een geslaagde straatactie gehouden op het plein vóór en in de parkeergarage onder het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.

Het motto was: Laat de cultuur in Heerlen bloeien!

De afgelopen jaren is er op het cultureel gebied veel tot stand gekomen in Heerlen en in Parkstad. Er is sprake van een ‘Culturele lente’ in onze regio! Bestaande en nieuwe initiatieven zetten Heerlen op de kaart als een plek waar het borrelt en bruist. Waar cultureel wat te beleven valt.

Spraakmakende voorstellingen in het vernieuwde Parkstad Limburg Theater. Volop veelkleurige activiteiten in glaspaleis Schunck en op de nieuwe podia ‘t Patronaat’ en de ‘De Nieuwe Nor’. Cultuurmakers, kunstenaars zorgen met steun van gemeente en provincie voor een gevariëerd aanbod voor jong en oud. Dat maakt dat het prettig leven is onze regio.

Het huidige rechtse kabinet wil echter de komende jaren flink bezuinigen op cultuur:

Deze maatregelen zijn een bedreiging voor de spreiding en de toegankelijkheid van de culturele activiteiten, óók in Limburg, óók in onze regio.

De Partij van de Arbeid wil het zover niet laten komen!

Op 2 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Daar staat veel op het spel, óók voor de bloei en toegankelijkheid van de cultuur. Stop daarom het rechtse kabinet en de rechtse plannen. Zorg dat de Partij van de Arbeid ook de komende jaren in de provincie aan zet is om het cultuurbeleid van de afgelopen jaren door te zetten.

De Partij van de Arbeid maakt werk van cultuur!

Ook onze oud-gedeputeerde van de Partij van de Arbeid voor Cultuur Ger Kockelkoren en zijn echtgenote werden door deze geslaagde actie aangenaam verrast en ondersteunden uiteraard de doelstelling ervan.

Provincie helpt Atrium Medisch Centrum bij financiering nieuwbouw

19 februari 2011

In de laatste vergadering van Provinciale Staten (PS) vóór de verkiezingen hebben deze op 11 februari j.l. ingestemd met het verstrekken van een achtergestelde lening van 5 miljoen Euro aan het Atrium Medisch Centrum in Heerlen.

Daarmee, met nog een projectsubsidie èn met de toegezegde bijdragen van drie gemeenten uit Parkstad Limburg moet het ziekenhuis nu de financiering rond kunnen krijgen voor de broodnodige nieuwbouw van onder meer een OK-complex en een gezamenlijk met de huisartsen in te richten “spoedplein”.

Onze PvdA-fractie, waarvan ik zelf woordvoerder ben op dit onderwerp, heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen sterk gemaakt voor dit duwtje in de rug van het ziekenhuis. Toen op enig moment, in juli 2010, de afronding van dit dossier dreigde omdat het leek dat de provincie niet in de positie verkeerde om Atrium te helpen zonder de europese regels op ‘staatssteun’ te overtreden heb ik nog eens bij het College van GS gepleit om alle creativiteit uit de kast te halen om toch tot een oplossing te komen. Voor de mensen in Parkstad Limburg, een ‘vergrijzende’ bevolking van ruim 250.000 inwoners, is het belangrijk dat er een goed en degelijk ziekenhuis is dat goed samenwerkt met de huisartsen en de andere zorginstellingen. Daarnaast is een goede samenwerking nodig met de andere ziekenhuizen in Zuid-Limburg omdat niet elke ziekenhuisactiviteit overal meer kan worden uitgeoefend.

Gelukkig heeft het College van Gedeputeerde Staten, waarvan ook onze PvdA deel uitmaakt, de opdracht goed begrepen en is, in overleg met het ziekenhuis en met de regio tot een goede oplossing gekomen. Onderdeel van die oplossing is dat er vanwege huidige bezuinigingen en reorganisaties door intensievere samenwerking met het Orbis MC een sociaal plan moet worden opgesteld. Alle fracties in PS, óók de PvdA, hebben uitgesproken dat er daarbij uiteraard geen gedwongen ontslagen zullen moeten vallen. Dit is bevestigd door de Raad van bestuur van het Atrium MC.

Daarmee kan nu gelukkig eindelijk de schop de grond in voor de nieuwbouw van het Atrium. Dat levert niet allen vele manjaren werk op in de bouw maar is ook een goede zaak voor de gezondheidszorg, voor de burgers in Parkstad Limburg!

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Voor mij zijn ‘anderen helpen’ en ‘samen doen’ heel belangrijk in het leven. Dat probeer ik te doen vanuit een open houding, zonder vooroordelen. Zo werk ik dagelijks als huisarts, zo werk ik in de politiek. De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin deze waarden centraal staan. Waar we eerlijk delen. Waar voldoende kansen zijn voor iedereen die wil en er hulp is voor degene die (even) niet kan.

Lees meer over Peter
Missie en kernboodschap

@phvandijk op twitter:

PvdA Limburg PvdA Limburg
vDM